empiryczna.

33 teksty – auto­rem jest em­pi­ryczna..

Nie sługą ser­ce a ludzie niewolnikami. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 października 2011, 22:16

ja
po­bite lustro

bez różnicy

siedem nieszczęść 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 sierpnia 2011, 23:11

Złama­ne ser­ce ro­zeszło się po kościach. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 13 lipca 2011, 13:28

Wódka i wspom­nienia to jed­nak nie jest dob­re połączenie. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 13 listopada 2010, 22:31

Po­dej­mując de­cyz­je, jes­teśmy ska­zani na jej kon­sekwen­cje; uwięzieni w wol­ności wyboru. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 15 września 2010, 07:25

I na­wet ciemną nocą na niebie są uk­ry­te białe chmury. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 7 sierpnia 2010, 12:20

Nie każę ci biec pod wiatr, lecz ut­kać la­tawiec, byś mógł le­cieć wraz z nim. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 27 lipca 2010, 13:09

Pul­sująca krew w żyłach nie przys­pie­szy biegu życia... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 18 lipca 2010, 14:09

Zakładając naj­gor­sze, liczy­my na najlepsze. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 14 lipca 2010, 05:32

De­finic­je w życiu są zbędne. Po pros­tu żyj­my, doświad­cze­nie je sa­mo przyniesie. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 12 lipca 2010, 00:06
empiryczna.

Bogu serce, ludziom uśmiech, sobie Krzyż... " Siedze w więzieniu własnych uczuć, Skazana za szczerość, Mym wyrokiem? Samotność! " ~Gagaaa

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

empiryczna.

Użytkownicy
D E F
Kalendarz
Aktywność